กลยุทธ์การตลาดมัดใจลูกค้าร้านสปาด้วย 5 Sensory Marketing

กลยุทธ์การตลาดมัดใจลูกค้าร้านสปาด้วย 5 Sensory Marketing

Customer Experience หรือประสบการณ์ของลูกค้าที่มาใช้บริการทั้งก่อน ระหว่างและหลังการใช้บริการในธุรกิจสปาและธุรกิจเวลเนสอื่นๆ ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญที่นำธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ

ร้านดังปังได้ด้วย 5 เครื่องมือการตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจสปา     

ร้านดังปังได้ด้วย 5 เครื่องมือการตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจสปา     

การวางแผนการตลาด ถือเป็นหัวใจสำคัญของผู้จัดการสปา ที่จะทำให้ธุรกิจสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องวางแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้น และระยะยาว