มารู้จักกับ Medical Resort Spa

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ ทุกคน วันนี้มีสาระสำคัญดีดีมาแบ่งปันกับเพื่อนๆ อีกแล้วนะคะ

Medical Resort Spa คืออะไร?

อาจกล่าวได้ว่า Medical Resort Spa เป็นรีสอร์ทสปาทางการแพทย์ที่มีการรักษาแบบครอบคลุมองค์รวม มุ่งเน้นการพักเพื่อการรักษาที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือน ขึ้นไป ซึ่งที่พักจะเป็นลักษณะรีสอร์ทที่มีการดำเนินการทางการแพทย์นั่นเอง ไม่ว่าจะด้วยวิธีการบำบัดด้วยน้ำร้อน ในรูปแบบต่างๆ มีโปรแกรมโภชนาการ และการออกกำลังกาย รวมทั้งโปรแกรมกายภาพบำบัด รีสอร์ทสปาทางการแพทย์จะบริการสำหรับผู้ป่วยหรือลูกค้าส่วนตัวเท่านั้น

นอกจากนี้ รีสอร์ทสปาทางการแพทย์ ถือได้ว่าเป็นสถานที่ให้บริการทางการแพทย์ระยะสั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ การพักรักษา หลังจากที่ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลแล้ว แต่ยังไม่พร้อมที่จะกลับบ้าน ต้องการเยียวยา การบำบัดที่ยังใช้ระยะเวลาต่อเนื่องอยู่ โดยมีการบริการที่มีความพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นการพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง การฟื้นฟูจากโรค การกายภาพบำบัด การพักฟื้นหลังการผ่าตัด หมายรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เยียวยาจิตใจ จิตวิญญาณ อีกด้วย

ลักษณะของ Medical Resort Spa เป็นอย่างไร?

 • ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อมโดยรวมที่เหมาะสมต่อการรักษา
 • สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการรักษา
 • ทรัพยากรทางการแพทย์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
 • หน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพที่ให้บริการ
 • การทำสปาทางการแพทย์ โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
 • สถานที่พักมีมาตรฐานสูง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน
 • อุปกรณ์ที่บำบัดรักษามีคุณภาพ และเหมาะสมต่อการรักษาในแต่ละรูปแบบ
 • ข้อกำหนดเกี่ยวการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการสร้างสภาพแวดล้อม
 • ใช้พื้นที่ที่เหมาะสมในการแบ่งโซนสปาได้อย่างชัดเจน

Medical resort spa ในประเทศไทย

การรักษาโรคในกลุ่ม Medical Resort Spa มีโรคอะไรบ้าง ตามมาดูกันเลยค่ะ

 • โรคกระดูกและข้อ
 • โรคเกี่ยวกับระบบประสาท
 • โรคไขข้อ
 • โรคหัวใจและความดันโลหิต
 • โรคหลอดเลือด
 • โรคระบบทางเดินหายใจส่วนบน
 • โรคระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง
 • โรคระบบย่อยอาหาร
 • โรคเบาหวาน
 • โรคอ้วน
 • โรคระบบต่อมไร้ท่อ
 • โรคกระดูกพรุน
 • โรคผิวหนัง
 • โรคสตรี
 • โรคไตและทางเดินปัสสาวะ
 • โรคเลือดและระบบเม็ดเลือด
 • โรคตาและอวัยวะของตา
 • การบำบัดร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ
 • ทำสปาทรีตเมนท์เพื่อสุขภาพ

ที่มา : www.travelweekly.com

ตัวอย่างโปรแกรมที่น่าสนใจสุดพิเศษในกลุ่ม Medical Resort Spa ในประเทศไทย

RETREAT PACKAGES DETOX

เป็นการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ากับการบำบัดตามแบบแพทย์แผนจีน แผนไทย และแบบอายุรเวท การบำบัดจิตวิญญาณ และการฝึกสมาธิ เพื่อให้การล้างพิษครอบคลุมรอบด้านทั้งร่างกายและจิตใจ

ระยะเวลาของโปรแกรม (7 คืน หรือ 10 คืน) โดยมีเป้าหมาย คือ

 • ทำให้จิตใจสงบลง
 • แสดงให้เห็นระดับของสารพิษในร่างกาย
 • ขจัดสารพิษที่เป็นอันตราย
 • เพิ่มภูมิคุ้มกัน
 • ลดผลกระทบมลพิษจากสิ่งแวดล้อม
 • บรรเทาอาการปวดไมเกรนและโรคภูมิแพ้

ที่มา : www.rakxawellness.com

MOBILISATION

โปรแกรมออกกำลังกายตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา การทำกายภาพบำบัด การฟื้นฟูสมรรถภาพ และเสริมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ระยะเวลาของโปรแกรม (5 คืน 7 คืน หรือ 10 คืน) โดยมีเป้าหมาย คือ

 • เพิ่มความคล่องตัว
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
 • เพิ่มคุณภาพการเคลื่อนไหว
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นกีฬาและทำกิจกรรมต่างๆ
 • ขจัดอาการปวดเมื่อย

ที่มา : www.rakxawellness.com

เป็นยังไงล่ะคะ เชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆ กันได้บ้างนะคะ เราพร้อมสำเร็จไปด้วยกัน Love and Share….Beauty Town