9 โอกาสของธุรกิจสปา นวด และ Wellness ในอนาคต

เพื่อนๆ ผู้ประกอบการสปา นวด รู้มั้ยว่า ตลาด Spa และ Wellness ของประเทศไทยนั้นมีมูลค่าอยู่ที่เท่าไหร่ จากตัวเลขล่าสุดที่มีการจัดเก็บมาระบุว่า อยู่ที่ 35,000 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 5-7% ต่อปี และมีแนวโน้มการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยสำคัญนั้นก็มาจากการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สูงขึ้นทั่วโลกนั่นเอง

แต่จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เริ่มเมื่อปี 2562 สปาไทยก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่หนีไม่พ้นกับการได้รับผลกระทบไปด้วย เนื่องจากการประกาศของรัฐบาลไทยที่ให้ปิดสถานประกอบการสปาชั่วคราวเพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสในรอบแรก จนมาถึงปี 2564 ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในรอบที่ 2 ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจสปาขนาดเล็กและขนาดย่อมได้รับผลกระทบอย่างมาก จนกิจการสปาไทยหลายแห่งต้องปิดตัวลงอย่างถาวร ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่ง แต่เพื่อนๆ ไม่ต้องท้อใจไปนะคะ ในทุกวิกฤตย่อมมีโอกาส ที่เราอยากให้มองวิกฤตครั้งนี้ให้เป็นโอกาสที่ดี เพราะจากแนวโน้มสถิติแล้วโอกาสของธุรกิจนี้มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้น เพียงแต่เพื่อนๆ ต้องตระหนัก เรียนรู้ และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองอยู่เสมอ เพราะยังมีปัจจัยเกื้อหนุนให้ธุรกิจนี้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

ร้านนวด ร้านสปา ในช่วงโควิด 19

ธุรกิจสปา นวด Wellness จุดแข็งของไทยที่ได้เปรียบ

 วันนี้ ทีม Beauty Town  สรุป 9 โอกาสของธุรกิจสปา นวด และ Wellness ในอนาคตของไทย มาให้ตามนี้ค่ะเพื่อนๆ 

  • ประเทศไทยจะพัฒนาเป็นจุดหมายระดับแถวหน้าของการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพของโลก (Thailand Wellness Tourism)
  • ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับด้านบริการสุขภาพในระดับ World Class ได้รับการรับรองคุณภาพและบริการโดยมาตรฐานสากล
  • ประเทศไทยเตรียมความพร้อมเป็นศูนย์กลางการรักษาและดูแลสุขภาพ Medical and Wellness ของเอเชีย
  • เป็นโอกาสให้เจ้าของธุรกิจสปาอีกหลายสถานประกอบการต้องพัฒนา ยกระดับมาตรฐานของร้านนวด ร้านสปา และมีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจตามกฎหมายอย่างถูกต้องทุกกิจการ
  • การสร้างมาตรฐานธุรกิจร้านนวด ร้านสปาเพื่อเข้าสู่ Amazing Thailand Safety and Health Administration : SHA
  • สปาไทย นวดไทย มีเอกลักษณ์ในการใช้ภูมิปัญญาไทย ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ การบริการเชิงสุขภาพมีความโดดเด่น จนเป็นที่ยอมรับและรู้จักของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั่วโลก
  • ความหลากหลายของทรัพยากรทางธรรมชาติ สภาพแวดล้อม สถานที่ บรรยากาศเอื้ออำนวยต่อการพักผ่อนและการเยียวยารักษา
  • แนวโน้มเรื่องพฤติกรรมการบริโภคของคนในปัจจุบัน และอนสคต มีรูปแบบพฤติกรรมของคนส่วนใหญ่ที่ใส่ใจเรื่องความสะอาด และสุขภาพเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม
  • การมีอัธยาศัยไมตรี และการบริการที่เอาใจใส่ในการบริการ ด้านการนวด สปาของคนไทย  มีชื่อเสียง ภาพลักษณ์เชิงบวก เป็นที่นิยมจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ร้านนวดใกล้ฉัน

จะเห็นได้จาก สถิติการขยายตัวของธุรกิจสุขภาพและสปา ที่กล่าวไปข้างต้น ทั้งนี้มาจากแนวโน้มเรื่องพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ กลุ่ม High Purchasing ถือเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายค่อนข้างสูง และใช้เวลาในการท่องเที่ยวที่ยาวนาน (Duration of Stay) ตลอดจนการขยายตัวของกลุ่มรักและใส่ใจสุขภาพมากขึ้นในทุก Generations ที่สำคัญคือ การพัฒนาภูมิปัญญา (Wisdom) ของคนไทย เป็นการสร้างสรรค์งานด้านสปาและการนวดของไทยที่ยึดครองการตลาดในระดับสูง เพราะเป็นการตอบสนองความต้องการและการเข้าถึงของผู้บริโภคได้ดีที่สุด

นอกจากนี้ สำหรับเพื่อนๆ ผู้ประกอบการด้านสปา นวด ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพรและระนอง ถือเป็นข่าวดีที่ทางการได้จัดตั้งโครงการพัฒนาพื้นที่ Royal Coast  เป็นพื้นที่ต้นแบบในการดำเนินโครงการ Wellness Journey ภายใต้แนวคิด สุขภาพนำท่องเที่ยว ที่ผสมผสานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ วัฒนธรรมและกีฬา มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ เชื่อมโยงไปยังกลุ่มด้านอาหาร สมุนไพร  กลุ่มเครื่องมือแพทย์ การเกษตร สิ่งเหล่านี้จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนให้พื้นที่นี้กลายเป็น Medical and Wellness Hub  อีกด้วย

ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนธุรกิจนวด สปา และ Wellness ของไทย ให้เติบโตต่อเนื่องต่อไปอย่างแน่นอนค่ะ

Love and  Share…….Beauty Town