ทำความรู้จัก SHA มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของธุรกิจสปา

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ  มีสาระดีดีมาฝากกันอีกแล้วค่า กลุ่มธุรกิจด้านบริการก็ทยอยเริ่มเปิดรับลูกค้ากันมากขึ้น เช่น โรงแรม ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ร้านสปา ร้านนวด  ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่เรียกว่า SHA เพื่อสร้างความมั่นใจที่จะให้บริการแก่ลูกค้า

วันนี้ Beauty  Town เราอยากชวนเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับคำว่า SHA  คืออะไร แล้วธุรกิจของเราต้องปรับตัวอะไรบ้าง พร้อมแล้วไปดูกันเลย

 

มาตรฐานของ sha คือ

 

SHA คืออะไร

SHA คือโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ซึ่งย่อมาจาก Amazing Thailand Safety and Health Administration ( SHA ) ด้วยความร่วมมือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุขตลอดจนภาครัฐและภาคเอกชน เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าธุรกิจหรือสถานประกอบการนั้นๆ ได้ดำเนินการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นด้านสินค้า บริการ และด้านสุขอนามัย ถือได้ว่าสามารถสร้างความเชื่อมั่น และมั่นใจให้กับผู้ที่มาใช้สินค้าและบริการซึ่งสัญลักษณ์ SHA มี 3 ระดับ ดังต่อไปนี้

 

sha คือ

 

 • SHA คือ ตราสัญลักษณ์ที่ถึงความมั่นใจในความปลอดภัย ด้านสุขอนามัย จากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว
 • SHA Plus หรือ SHA+ คือ ตราสัญลักษณ์ระดับมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูง และแสดงให้เห็นว่าโรงแรมและบริการอื่นๆ ได้ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 โดยพนักงานในสถานประกอบการนั้นๆ ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างครบถ้วน อย่างน้อย 70% ของพนักงานทั้งหมด
 • SHA Extra Plus คือ ตราสัญลักษณ์ระดับมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงสุด เป็นโรงแรม SHA Extra Plus หรือ SHA++ เป็นโรงแรมที่ดำเนินการตามมาตรฐานของ SHA Plus และมากกว่านั้น คือ โรงแรมที่มีสัญญากับโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการอีกด้วย

 

ประเภทธุรกิจที่สามารถลงทะเบียนขอรับมาตรฐาน SHA

มาตรฐาน SHA กำหนดให้ธุรกิจสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับมาตรฐาน SHA ได้ทั้งหมด 10 ประเภทด้วยกันได้แก่

 • ภัตตาคารและร้านอาหาร
 • สถานประกอบการที่พักและโฮมสเตย์
 • นันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว
 • ยานพาหนะ
 • บริษัทนำเที่ยว
 • สุขภาพและความงาม
 • ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า
 • กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว
 • การจัดกิจกรรม/ จัดประชุม / โรงละคร โรงมหรสพ
 • ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่นๆ

ข้อปฏิบัติตามมาตรฐาน SHA ของธุรกิจสปา

ผู้ประกอบการ

 • จัดให้มีทางเข้า-ออกทางเดียวสำหรับผู้รับบริการ กรณีที่มีทางเข้า-ออกหลายทางต้องมีจุดคัดกรองทุกเส้นทาง
 • จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานและผู้รับบริการทุกครั้ง และทำสัญลักษณ์ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรอง ( ถ้ามีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามปฏิบัติงานหรือใช้บริการและแนะนำให้พบเเพทย์
 • บันทึกประวัติพนักงานและประวัติการเดินทาง
 • อนุญาตให้กับเฉพาะผู้รับบริการที่สวมหน้ากากผ้าอนามัยหรือหน้ากากอนามัยเข้าใช้บริการ
 • จัดให้มีที่ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลเเอลกอฮอร์สำหรับทำความสะอาดมือไว้บริการอย่างเพียงพอ
 • จํากัดจํานวนคนเข้าร้าน และจัดพื้นที่ รอคิวแยกจากส่วนที่นั่งรับประทาน อาหาร และต้องมีระยะห่าง ระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร หรือจัดให้มีฉากกั้นระหว่างกัน
 • ทําความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะหลังจาก มีผู้ใช้บริการทุกครั้ง เช่น เตียงนวด เบาะนวด เก้าอี้นวด หมอน ไม้แขวนเสื้อ กล่องใส่ทรัพย์สินของผู้รับบริการ เป็นต้น รวมทั้งทุกพื้นผิวสัมผัสร่วม อาทิ มือจับประตู ปุ่มกดลิฟต์ จอคอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด ปกแฟ้ม เครื่องเขียน ฯลฯ
 • เปลี่ยนผ้าที่ใช้ในการให้บริการ เช่น ผ้าปูรองเบาะนวด เตียงนวด ปลอกหมอน ฯลฯ ทุกครั้งที่ ให้บริการเสร็จสิ้น
 • เพิ่มระดับความเข้มข้น (ppm) ของน้ํายาทําความสะอาด โดยอ้างอิงจากคู่มือและคําแนะนํา
 • มีการกําจัดขยะ ของเสีย กระดาษชําระ และหน้ากากม้าหรือ หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว
 • การให้บริการรายหัตถการต่าง ๆ ควรแยกห้อง หรือจัดให้มีฉากกั้น ระหว่างผู้ใช้บริการ ห้องละ 1 คน
 • จํากัดจํานวนผู้ใช้บริการให้เหมาะสมกับความสามารถในการรองรับของสถานประกอบการ
 • ภาชนะเครื่องดื่ม ภาชนะใส่ของว่าง และผ้าเปียกที่ให้บริการก่อนและ หลังรับบริการ ให้ทําความสะอาด ด้วยน้ํายาทําความสะอาด และจัดเก็บอย่างเหมาะสม
 • อาหารทุกชนิด เช่น ผลไม้ เครื่องดื่ม และของว่างต่าง ๆ ต้องห่อหุ้มด้วยพลาสติกคลุมอาหาร อาหารที่เหลือจะต้องทิ้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อน
 • จัดให้มีระบบการจองนัด หรือจัดคิว ซึ่งมีการกําหนดเวลา เพื่อให้ไม่ต้องมารอรับบริการ
 • ควรมีบริการชําระเงินที่ปลอดภัยเพื่อลดปริมาณการพูดคุย สัมผัสระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
 • สื่อสารให้ความรู้ข้อแนะนํา ในช่องทางต่างๆ ในการลด ความเสี่ยงและป้องกัน โรคติดต่อ COVID-19
 • มีการจัดเตรียมหน้ากากผ้าหรือ หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ไว้บริการอย่างเพียงพอ

 

ผู้ให้บริการ

 • พนักงานต้องดูแลรักษาความสะอาด ของร่างกาย สวมหน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัย หรือ Face Shield ในขณะปฏิบัติงาน หรือ สวมหน้ากาก อนามัยพร้อม Face Shield ในขณะปฏิบัติงาน
 • ล้างมือด้วยน้ําและสบู่ หรือ เจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ และล้างมือทุกครั้งก่อนและหลัง การให้บริการ
 • หากมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ํามูก หรือเหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันที
 • เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร
 • บันทึกประวัติผู้รับบริการ และประวัติการเดินทาง
 • กระดาษทิชชูและหน้ากากอนามัย ที่ใช้แล้วต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสมและทิ้งลงถังขยะทันที
 • สังเกตอาการทางสุขภาพของ ผู้รับบริการ แนะนําให้ผู้รับบริการ สวมหน้ากากม้าหรือหน้ากากอนามัย
 • พนักงานควรรวบผมไม่ให้รุงรัง ไม่ไว้เล็บยาว และงดสวมเครื่องประดับ ทุกชนิด รวมทั้งแหวน สร้อยข้อมือ
 • พนักงานควรมีความพร้อมในการ ให้บริการ และมีความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันความเสี่ยงจากไวรัส COVID-19

 

ผู้รับบริการ

 • ให้ความร่วมมือในการตรวจวัด อุณหภูมิร่างกาย และสวม หน้ากากม้าหรือหน้ากากอนามัย
 • เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร
 • ล้างมือก่อนใช้บริการ และหลังใช้บริการด้วยน้ําและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
 • หลีกเลี่ยงการชําระเงินด้วยเงินสด เพื่อลดการสัมผัสระหว่างกัน เช่น การชําระเงินผ่านระบบโอนเงิน หรือพร้อมเพย์ เป็นต้น
 • ปฏิบัติตามคําแนะนําของ สถานประกอบการอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการ แพร่กระจายเชื้อ
 • นัดเวลาก่อนใช้บริการ เพื่อลดความแออัด

 

ลงทะเบียน SHA สำหรับธุรกิจสปา

เว็บไซต์ Thailand Sha คลิกเลย 

ที่มา: Thailandsha.com

เป็นอย่างไรบ้างคะ เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ ได้บ้างนะคะ

Love and Share….. Beauty Town