กลยุทธ์การตลาดมัดใจลูกค้าร้านสปาด้วย 5 Sensory Marketing

กลยุทธ์การตลาดมัดใจลูกค้าร้านสปาด้วย 5 Sensory Marketing

Customer Experience หรือประสบการณ์ของลูกค้าที่มาใช้บริการทั้งก่อน ระหว่างและหลังการใช้บริการในธุรกิจสปาและธุรกิจเวลเนสอื่นๆ ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญที่นำธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ