11 ประโยชน์ นวดน้ำมันหอมระเหย Aromatherapy

11 ประโยชน์ นวดน้ำมันหอมระเหย Aromatherapy

Aromatherapy Massage เป็นศาสตร์แห่งการใช้สารสกัดจากพืชธรรมชาติ ซึ่งเป็นการนวดบำบัดที่ใช้น้ำมันหอมระเหย Aromatic ร่วมกับเทคนิคการนวด เพื่อฟื้นฟูสุขภาพด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านอารมณ์อีกด้วย