ร้านดังปังได้ด้วย 5 เครื่องมือการตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจสปา     

ร้านดังปังได้ด้วย 5 เครื่องมือการตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจสปา     

การวางแผนการตลาด ถือเป็นหัวใจสำคัญของผู้จัดการสปา ที่จะทำให้ธุรกิจสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องวางแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้น และระยะยาว

4 กลยุทธ์การตลาดสปาไทย     

4 กลยุทธ์การตลาดสปาไทย     

ารวางแผนการตลาด ถือเป็นหัวใจสำคัญของผู้จัดการสปา ที่จะทำให้ธุรกิจสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องวางแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้น และระยะยาว

12 ราศี  เอกลักษณ์สปาไทย ก้าวไกลในสากล

12 ราศี เอกลักษณ์สปาไทย ก้าวไกลในสากล

เนื่องจากแนวโน้มการดูแลสุขภาพของคนมีสูงขึ้น เพราะคนใส่ใจในตัวเองมากขึ้น ประกอบกับความเครียดที่เกิดขึ้นจากสภาวะเร่งรีบ จากสถานการณ์โรคระบาด (Covid19) จากสภาพเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคง รวมไปถึงภาวะความเหนื่อยล้าต่อการทำงานของมนุษย์ นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ในปัจจุบัน ทำให้คนมีอ่อนล้า คนต้องการได้รับการบำบัดมากขึ้น

8 ประเภทการนวดสากล Massage ที่ต้องรู้

8 ประเภทการนวดสากล Massage ที่ต้องรู้

เนื่องจากแนวโน้มการดูแลสุขภาพของคนมีสูงขึ้น เพราะคนใส่ใจในตัวเองมากขึ้น ประกอบกับความเครียดที่เกิดขึ้นจากสภาวะเร่งรีบ จากสถานการณ์โรคระบาด (Covid19) จากสภาพเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคง รวมไปถึงภาวะความเหนื่อยล้าต่อการทำงานของมนุษย์ นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ในปัจจุบัน ทำให้คนมีอ่อนล้า คนต้องการได้รับการบำบัดมากขึ้น

7 ประเภทของสปา Spa เลือกผ่อนคลาย สบายใจได้

7 ประเภทของสปา Spa เลือกผ่อนคลาย สบายใจได้

เนื่องจากแนวโน้มการดูแลสุขภาพของคนมีสูงขึ้น เพราะคนใส่ใจในตัวเองมากขึ้น ทางเลือกของสปาเป็นทางเลือกที่ดึงดูดกลุ่มคนหลากหลายที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและความผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี