12 ราศี  เอกลักษณ์สปาไทย ก้าวไกลในสากล

12 ราศี เอกลักษณ์สปาไทย ก้าวไกลในสากล

เนื่องจากแนวโน้มการดูแลสุขภาพของคนมีสูงขึ้น เพราะคนใส่ใจในตัวเองมากขึ้น ประกอบกับความเครียดที่เกิดขึ้นจากสภาวะเร่งรีบ จากสถานการณ์โรคระบาด (Covid19) จากสภาพเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคง รวมไปถึงภาวะความเหนื่อยล้าต่อการทำงานของมนุษย์ นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ในปัจจุบัน ทำให้คนมีอ่อนล้า คนต้องการได้รับการบำบัดมากขึ้น