7 อาการ บ่งบอก โรคออฟฟิศซินโดรม

7 อาการ บ่งบอก โรคออฟฟิศซินโดรม

ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) เป็นโรคที่เกิดจากกล้ามเนื้ออักเสบและเยื่อพังผืด เป็นความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อตรงบริเวณกระดูกสันหลัง และเป็นการใช้กล้ามเนื้อบางมัดอย่างไม่ถูกต้องนั่นเอง