4 กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวไทยปี 2023

4 กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวไทยปี 2023

4 กลยุทธ์การตลาดท่องเที่ยวไทย ปี 2566 ที่สำคัญคือ 1.Drive Demand เป็นกลยุทธ์การตลาดท่องเที่ยวไทยที่เน้นการกระตุ้นความต้องการเดินทาง  2.Meaningful Travel เป็นกลยุทธ์การตลาดท่องเที่ยวไทยที่เน้นการสร้างประสบการณ์การเดินทางที่มีความหมายและทรงคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยว 3.Shape Supply เป็นกลยุทธ์การตลาดท่องเที่ยวไทยที่เน้นต่อยอดพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน และ 4.High Value and Sustainability เป็นกลยุทธ์การตลาดท่องเที่ยวไทยที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน