มารู้จักกับ Chevala Wellness Destination in HuaHin

มารู้จักกับ Chevala Wellness Destination in HuaHin

อาจกล่าวได้ว่า Chevala Wellness Destination in Hua Hin เป็นจุดหมายปลายทางแห่งใหม่ เพื่อการพักผ่อน สุขภาพ และความงามชั้นเลิศ ในลักษณะของ Health and Beauty Vacation Destination สำหรับประเทศไทยก็ว่าได้