Destination Spa 1 ใน Trend ที่ควรรู้

Destination Spa 1 ใน Trend ที่ควรรู้

Destination Spa คือ สปาที่จัดขึ้นเพื่อให้การดูแลสุขภาพเป็นหลัก โดยมีที่พักอยู่ภายในนั้น มีกิจกรรมเพื่อสุขภาพครบวงจร ได้แก่ อาหาร สุขภาพ การออกกำลังกาย ที่พักที่มีบรรยากาศดี อาหารอร่อย บริการที่เป็นมิตร และสิ่งอำนวยความสะดวก รวมไปถึงการให้ความรู้ในด้านต่างๆ กับผู้มาใช้บริการ