กลยุทธ์การตลาดมัดใจลูกค้าร้านสปาด้วย 5 Sensory Marketing

กลยุทธ์การตลาดมัดใจลูกค้าร้านสปาด้วย 5 Sensory Marketing

Customer Experience หรือประสบการณ์ของลูกค้าที่มาใช้บริการทั้งก่อน ระหว่างและหลังการใช้บริการในธุรกิจสปาและธุรกิจเวลเนสอื่นๆ ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญที่นำธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ

4 กลยุทธ์การตลาดสปาไทย     

4 กลยุทธ์การตลาดสปาไทย     

ารวางแผนการตลาด ถือเป็นหัวใจสำคัญของผู้จัดการสปา ที่จะทำให้ธุรกิจสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องวางแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้น และระยะยาว

8 ประเภทการนวดสากล Massage ที่ต้องรู้

8 ประเภทการนวดสากล Massage ที่ต้องรู้

เนื่องจากแนวโน้มการดูแลสุขภาพของคนมีสูงขึ้น เพราะคนใส่ใจในตัวเองมากขึ้น ประกอบกับความเครียดที่เกิดขึ้นจากสภาวะเร่งรีบ จากสถานการณ์โรคระบาด (Covid19) จากสภาพเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคง รวมไปถึงภาวะความเหนื่อยล้าต่อการทำงานของมนุษย์ นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ในปัจจุบัน ทำให้คนมีอ่อนล้า คนต้องการได้รับการบำบัดมากขึ้น