มารู้จักกับ Medical Resort Spa

มารู้จักกับ Medical Resort Spa

Medical Resort Spa สถานที่ให้บริการพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง การฟื้นฟูจากโรค การกายภาพบำบัด การพักฟื้นหลังการผ่าตัด หมายรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เยียวยาจิตใจ จิตวิญญาณ อีกด้วย