4 กลยุทธ์การตลาดสปาไทย     

4 กลยุทธ์การตลาดสปาไทย     

ารวางแผนการตลาด ถือเป็นหัวใจสำคัญของผู้จัดการสปา ที่จะทำให้ธุรกิจสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องวางแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้น และระยะยาว