สปาเพื่อสุขภาพ (Wellness Spa) คืออะไร?

สปาเพื่อสุขภาพ (Wellness Spa) คืออะไร?

“สปาเพื่อสุขภาพ” Wellness Spa เป็นแนวทางของการทำสปาร่วมสมัยมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพแบบยั่งยืนนั่นเอง ถือเป็นแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์แบบองค์รวมร่วมกับการแพทย์ทางเลือก